Privacy Verklaring

1. Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een vertrouwenskwestie en wij willen je de zekerheid geven, dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. De bescherming en het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw gegevens in overeenstemming met de wet is voor ons een belangrijk punt van zorg, opdat jouw privéleven en privacy gewaarborgd blijven. Om je bij jouw bezoek aan de online shop van Little Ace “op uw gemak” te voelen, lees je in deze privacyverklaring: 

 • Welke gegevens wij vastleggen, wanneer je gebruikt maakt van de online shop van Little Ace; 
 • Voor welke doeleinden wij jouw gegevens verwerken; 
 • Welke rechten en beëindigings mogelijkheden je hebt, in het bijzonder hoe je bezwaar kunt maken tegen de verwerking van jouw gegevens en hoe je de eventueel gegeven toestemming kunt intrekken.

1.1. Welk bedrijf is verantwoordelijk voor de online shop van Little Ace?

Het bedrijf dat in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in verband met gebruik van de online shop van Little Ace is: 

Little Ace 

Gooisekust 49 

1274 JC Huizen, Nederland 

Met “wij”, “ons” of “Little Ace” wordt daarom hierna Little Ace bedoeld, als exploitant van de online shop van Little Ace. Meer details over ons bedrijf en onze contactgegevens vind je in de colofon. Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@littleace.nl of per post aan ons bovengenoemde postadres met de toevoeging “t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming”.

2. Welke gegevens worden vastgelegd door Little Ace?

2.1. Wanneer je onze webshop bezoekt

Je kunt de online shop van Little Ace bezoeken zonder je persoonlijke gegevens achter te laten. In dat geval leggen wij de technische toegangsgegevens vast, die jouw browser in het kader van paginaweergaven automatisch toestuurt aan onze server. De toegangsgegevens bevatten voornamelijk de volgende gegevens:

 • Datum en tijdstip van de toegang;
 • Adres van de opgeroepen website en van de aanvragende website;
 • Inhoud van de aanvraag (adressen en benamingen van de opgevraagde bestanden);
 • Gegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem (versies, taalinstellingen);
 • Online-identificatiecodes (zoals IP-adres, identificatiecodes voor mobiele apparatuur, session-IDs);
 • Eventuele foutmeldingen (voor het geval de opgevraagde inhoud niet kan worden weergegeven);
 • De pagina die je daarvoor hebt bezocht en waarvandaan je via een link op een pagina van de online shop van Little Ace terecht bent gekomen.

Je toegangsgegevens worden tijdens je bezoek automatisch opgeslagen in de server-logfiles van onze server en aansluitend geanonimiseerd doordat jouw IP-adres wordt ingekort of gewist. Een rechtstreekse identificatie van jouw persoon aan de hand van de server-logfiles is dan niet meer mogelijk.

Bovendien leggen wij tijdens jouw bezoek aan de online shop van Little Ace de gegevens vast die je ons actief meedeelt door gebruik te maken van de ter beschikking gestelde functies. Wij komen bijvoorbeeld te weten in welke producten je geïnteresseerd bent, wanneer je een artikel op de verlanglijst plaatst of wanneer je de zoekfunctie gebruikt.

2.2. Cookies

In de online shop van Little Ace maken wij gebruik van cookies. Daarbij kan sprake zijn van door ons geplaatste cookies (“Little Ace-Cookies”) en van cookies van derden. Een cookie is een gestandaardiseerd tekstbestand, dat zolang door jouw browser wordt opgeslagen als de betreffende aanbieder vooraf heeft vastgesteld. Cookies zorgen ervoor dat informatie zoals taalinstellingen, inhoud van het winkelmandje en tijdelijke identificatiekenmerken lokaal wordt opgeslagen, zodat deze informatie bij latere oproepen van internetpagina’s kan worden opgevraagd om de bijbehorende instellingen opnieuw te laden. In de veiligheidsinstellingen van je browser kun je de gebruikte cookies inzien en wissen. Je kunt jouw browser-instelling in overeenstemming met je wensen configureren en zo bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij maken je erop attent dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Onze eigen Little Ace-Cookies zijn bestemd voor het gebruiksvriendelijker en veiliger maken van je bezoek aan onze website.

Voor de webanalyse en reclamedoeleinden maken wij gebruik van cookies van derden. Nadere informatie daarover vind je in punt 6 en 7 van deze privacyverklaring.

2.3. Wanneer jij je aanmeldt voor een klantaccount bij Little Ace

Vanzelfsprekend kun je ook zonder een persoonlijk klantaccount bij Little Ace als gast winkelen in de online shop. Echter, wanneer jij je aanmeldt in onze online shop kunt je voortaan makkelijker bij ons winkelen en word je een meer gepersonaliseerde en eenvoudiger shopervaring aangeboden. Zo zullen bij jouw eerstvolgende bestelling bijvoorbeeld de adresgegevens, betaalwijze en pakketdienst voorgeselecteerd zijn. Met het klantaccount kunnen wij ook jouw gegevens (zoals bestelgegevens, inhoud van de verlanglijst en de door jou bekeken producten) coherent opslaan in ons klantenbestand en je op basis hiervan gepersonaliseerde aanbiedingen en meer relevante zoekresultaten tonen, die zijn afgestemd op jouw bestaande shopping voorkeuren.

Wanneer jij je aanmeldt voor een klantaccount bij Little Ace zorgen wij ervoor dat je met behulp van een wachtwoord rechtstreeks toegang hebt tot de bij ons opgeslagen basisgegevens (zoals het klantnummer bij Little Ace, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens), bestelgegevens (bestelde producten, artikelnummers, maatgegevens) en overige gegevens (zoals producten op de verlanglijst). De noodzakelijke gegevens die verplicht zijn voor de aanmelding worden normaal gesproken afzonderlijk aangeduid, bijvoorbeeld met een sterretje (“*”). Bij gegevens die vrijwillig kunnen worden ingevoerd maken wij je erop attent, waarom wij daarnaar vragen. Aanvullend slaan wij om veiligheidsredenen voor korte tijd het IP-adres op dat je bij de aanmelding hebt gebruikt.

Je kunt jouw klantaccount bij Little Ace en de daarin opgeslagen gegevens altijd wissen. Daartoe kun je ons eenvoudig een vormvrij bericht sturen, bijvoorbeeld per e-mail aan info@littleace.nl of gebruik maken van ons contactformulier. Houdt s.v.p. rekening met het volgende: Het wissen van je klantaccount heeft niet automatisch ook betrekking op de bestelprocessen en de daarvoor opgeslagen persoonsgegevens (zie daarvoor punt 9: Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?).

2.4. Wanneer je iets bestelt in de online shop van Little Ace

Wij leggen vast welke producten je bestelt of op je verlanglijst plaatst. Bovendien slaan wij gegevens op, die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van je bestellingen. Bestelgegevens houden voornamelijk in:

 • Gegevens over de bestelde producten, bijvoorbeeld artikelnummer en maat;
 • E-mailadres;
 • Factuur- en leveringsadres;
 • Betaalgegevens;
 • Gegevens over het betalingsgedrag en gegevens over jouw kredietwaardigheid, die wij eventueel van kredietinformatiebureaus over je ontvangen;
 • Details over retourzendingen en reclamaties (zoals redenen voor retourzending, klachten);
 • Bestelnummers;
 • Track&Trace nummers van pakketdiensten (zoals PostNL).

Ook wanneer je als gast meerdere bestellingen plaatst en daarbij telkens identieke basisgegevens gebruikt, worden je gegevens door onze systemen in een uniform klantengegevensbestand ingevoerd, zodat wij onze klantendatabase makkelijker kunnen bijhouden. Wanneer jij je later met deze basisgegevens aanmeldt voor een klantaccount bij Little Ace, kunnen wij jouw klantengegevensbestand koppelen aan je klantaccount, zodat je ook jouw bestaande bestellingen kunt raadplegen.

2.5. Wanneer je deelneemt aan enquêtes, winacties en promotieacties

Wij leggen de gegevens vast, die je in het kader van jouw deelname aan enquêtes, winacties en promotieacties aan ons verstrekt.

Incidenteel houden wij bijvoorbeeld enquêtes om te weten te komen, hoe onze aanbiedingen door onze klanten worden gebruikt en hoe tevreden onze klanten zijn met de afwikkeling van retourzendingen of het contact met de klantenservice.

Bij winacties gebruiken wij jouw contactgegevens voor bericht aan de winnaar en eventueel om meervoudige deelname te verhinderen.

Gedetailleerde aanwijzingen vind je eventueel in separate privacyverklaringen behorende bij de betreffende enquête, win- of promotieactie.

2.6 Wanneer je contact met ons opneemt

Wanneer je via het contactformulier op onze website, per e-mail, telefonisch of op een andere manier contact met ons opneemt, zullen wij de desbetreffende communicatiegegevens vastleggen. Al naargelang het communicatiemiddel waarmee je contact met ons opneemt, houdt dit bijvoorbeeld je contactgegevens in (zoals je e-mailadres of telefoonnummer) en de inhoud van je bericht aan ons. Telefoongesprekken met de klantenservice van Little Ace nemen wij alleen op, wanneer je uitdrukkelijk jouw toestemming daarvoor hebt gegeven (bijvoorbeeld voor training- of kwaliteitsdoeleinden).

Wij maken ook gebruik van het aanbod van sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter, om ideeën uit te wisselen met onze klanten. Houd er s.v.p. rekening mee dat Little Ace geen invloed heeft op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en hun gegevensverwerkingspraktijken. Wij verzoeken je daarom om grondig te controleren, welke persoonsgegevens je via de sociale netwerken aan ons doorgeeft.

2.7. Wanneer jij je abonneert op de Little Ace Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt opgegeven voor de Little Ace Nieuwsbrief, slaan wij de gegevens die je met dit doel aan ons hebt doorgegeven op ten behoeve van de samenstelling en verzending van de Little Ace Nieuwsbrief.

2.8 Wanneer je een review achterlaat via Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

3. Voor welke doeleinden maakt Little Ace gebruik van mijn gegevens?

3.1. Beschikbaar stellen van de online shop van Little Ace

Wanneer je de website van de online shop van Little Ace bezoekt, verwerken wij de desbetreffende toegangsgegevens, server-logfiles en cookies om onze website en de door jou opgevraagde inhoud en functies ter beschikking te stellen aan jou en om de stabiliteit en veiligheid van onze IT-systemen en databases te waarborgen.

Rechtsgrond:

Wanneer je gebruik maakt van de online shop van Little Ace door middel van jouw klantaccount bij Little Ace, wordt de rechtsgrond gevormd door artikel 6 lid 1 onder b AVG (uitvoering van een overeenkomst en maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst).

Wanneer je zonder aanmelding gebruik maakt van de online shop van Little Ace, wordt de rechtsgrond gevormd door artikel 6 lid 1 onder f AVG (belangenafweging op basis van onze hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen).

Voor zover jij jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, vormt jouw toestemming de zwaarst wegende rechtsgrond (artikel 6 lid 1 onder a AVG).

3.2. Uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder de koopafhandeling

Wij verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomsten en voor het verrichten van prestaties, die op jouw verzoek plaatsvinden. De doeleinden richten zich bij voorkeur naar de concrete inhoud van de overeenkomst dan wel het doel van de door jou aangevraagde prestaties. Bijzonderheden over de verwerkingsdoeleinden treft je indien nodig aan in de betreffende contractdocumenten en de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld onze Algemene Voorwaarden. Voorbeelden zijn:

 • Openen en ter beschikking stellen van jouw klantaccount;
 • Uitvoering van koopovereenkomsten;
 • Uitvoering van kansspelen en acties;
 • Communicatie met jou die niet is gericht op promotie (zoals beveiligingswaarschuwingen en wijzigingen die relevant zijn voor de overeenkomst).

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder b AVG (uitvoering van een overeenkomst en maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst).

3.3. Personalisatie van de Little Ace Online Shop

De informatie die wij van je ontvangen helpt ons om jouw winkelervaring en onze service voortdurend te verbeteren en voor jou klantvriendelijker en persoonlijker te maken. Daarom wordt de door jou aangeleverde en automatisch gegenereerde informatie (bijv. toegangs-, stam- en bestelgegevens als ook zoektermen en producten op de verlanglijst) gebruikt om de inhoud in de Little Ace Online Shop te personaliseren op basis van jouw interesses en behoeften die uit deze gegevens worden afgeleid. Zo kunnen wij het voor jou bijvoorbeeld gemakkelijker maken om de voor jou relevante producten sneller te vinden (wanneer je bijvoorbeeld een zoekopdracht invoert, kunnen wij je in het zoekresultaat eerst producten tonen die overeenkomen met de producten die in jouw verlanglijst zijn opgeslagen of met de categorieën die je vaker oproept).

Wij gebruiken deze informatie ook voor persoonlijke productaanbevelingen, voor zover deze deel uitmaken van onze gepersonaliseerde serviceaanbiedingen (bijv. Little Ace klantenaccount, Little Ace Nieuwsbrief en de adviesdiensten bijvoorbeeld in het kader van de Little Ace stijlgids) of voor zover deze het onderwerp zijn van onze direct aan jou geadresseerde reclame.

Zo sturen wij klanten uit ons bestand regelmatig gepersonaliseerde aanbiedingen via e-mail-advertenties, die wij selecteren op basis van eerdere bestellingen (voor zover hiertegen geen bezwaar werd gemaakt), binnen de door de wet toegestane grenzen.

Rechtsgronden:

Indien je met jouw Little Ace klantaccount gebruik maakt van de Little Ace Online Shop of van een andere gepersonaliseerde dienst, is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen).

Indien je zonder aanmelding gebruik maakt van de Little Ace Online Shop of van een andere gepersonaliseerde dienst, is de personalisatie gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG (belangenafweging op grond van ons gerechtvaardigd belang, om u gepersonaliseerde inhoud en productaanbevelingen te verstrekken).

Wanneer de personalisatie op basis van uw toestemming plaatsvindt, is jouw toestemming de primaire rechtsgrond (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Je wilt geen personalisatie?

Indien je niet wilt dat wij jouw stam- en bestelgegevens tijdens je bezoek aan de Online Shop gebruiken voor personalisatie, kunt jij je te allen tijde uitloggen uit jouw persoonlijke klantaccount en de Little Ace Online Shop als gast gebruiken. Dan worden de gegevens van jouw Little Ace klantaccount niet meer bij de personalisatie gebruikt. Personalisatie vindt dan uitsluitend plaats op basis van jouw toegangsgegevens die wij tijdens je bezoek in het kader van de webanalyse (punt 5) vastleggen.

Als je dit ook niet wenst, kun je de personalisatie op basis van jouw toegangsgegevens te allen tijde uitschakelen door de onder punt 5 genoemde webanalyseservices te deactiveren.

Gedetailleerde informatie over je rechten inzake gegevensbescherming en keuzemogelijkheden vind je ook in punt 9 (je rechten inzake gegevensbescherming) en punt 10 (je recht van herroeping en bezwaar).

3.4. Klantenservice en communicatie in het kader van bestaande klantrelaties

Wij verwerken jouw gegevens voor de service aan onze klanten. Dit houdt bijvoorbeeld in:

 • Behandeling van uw zorgpunten en verzoeken door de klantenservice van Little Ace;
 • Communicatie met jou die niet gericht is op promotie (zoals beveiligingswaarschuwingen en technische ondersteuning).

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder b AVG (uitvoering van een overeenkomst en maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst).

3.5. Betalingsverwerking

Al naargelang welke betaalwijze is overeengekomen, geven wij de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens (zoals incasso- of creditcardgegevens) door aan de met de betaling belaste aanbieder van betaaldiensten. Deels worden deze gegevens op eigen verantwoording ook door de aanbieders van betaaldiensten zelf verzameld. Ten aanzien daarvan gelden de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder van betaaldiensten.

Het doorsturen van jouw gegevens aan de externe aanbieders van betaaldiensten vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder b AGV (uitvoering van de overeenkomst).

Om te voorkomen dat je bij jouw volgende aankoop met je creditcard niet elke keer opnieuw de kaartgegevens hoeft in te voeren, worden jouw kaarten in opdracht van ons 36 maanden lang versleuteld opgeslagen. De rechtsgrond hiervoor wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang om toekomstige aankopen makkelijker voor je te maken. Met dit doel stellen wij de door jou gebruikte creditcard een individueel pseudo kaartnummer voor uw bewaarde creditcard ter beschikking, waarbij alleen de laatste 3 cijfers van het echte creditcardnummer wordt overgenomen. Bij het eerstvolgende betaalproces kunnen wij je de betaling daardoor aanbieden met jouw laatst gebruikte creditcard onder vermelding van de laatste 3 cijfers van je daadwerkelijke kaartnummer, zonder dat je echte creditcardgegevens bij ons worden opgeslagen of deze in het kader van een betaalproces opnieuw aan ons moeten worden overgedragen. Je voert dan alleen nog de verificatiecode (CVC) in. Als gevolg van deze werkwijze zijn jouw creditcardgegevens, extra beveiligd. Dit voldoet aan de eisen van de branche overstijgende regelgeving in het betalingsverkeer (PCI-DSS standaard).

Je wilt bezwaar maken tegen het opslaan van je creditcardgegevens?

Wanneer je dat niet wilt, kunt je altijd bezwaar maken tegen het opslaan van uw creditcardgegevens. Dit kun je doen door ons een vormvrij bericht te sturen aan het hiervoor in punt 1 vermelde adres of aan het e-mailadres. In dat geval moet je de creditcardgegevens bij iedere aankoop weer handmatig invoeren.

 • Onze aanbieder van betaaldiensten voor betalingen per iDeal is ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam.
 • Onze aanbieder van betaaldiensten voor terugbetalingen per iDeal is OneLinQ B.V., Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht.

3.6. Kredietwaardigheidstoetsing

Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals bij het kopen op rekening, winnen wij indien nodig informatie in over de kredietwaardigheid ten aanzien van jouw persoon (informatie over jouw bestaande betaalgedrag) bij het kredietinformatiebureau.

Indien je het in een concreet geval van adequate risicobeoordeling niet eens bent met onze beslissing, kunt je ons dat schriftelijk of per e-mail via info@littleace.nl meedelen. Onze medewerkers zullen deze geautomatiseerde beslissing van ons systeem dan verifiëren, waarbij rekening wordt gehouden met jouw standpunt.

3.7. Intern marktonderzoek, optimalisatie en doorontwikkeling van ons aanbod

Jouw toegangsgegevens en de door jou opgegeven gegevens (zoals basisgegevens, bestelgegevens, retourgegevens) worden door ons gebruikt voor interne statistische doeleinden en voor marktonderzoek. Eerst pseudonimiseren of anonimiseren wij jouw gegevens, bijvoorbeeld doordat wij jouw naam en overige voor identificatie geschikte gegevens vervangen door willekeurige informatie.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen welke pagina’s en producten in onze shop bijzonder gewild zijn, welke apparaten onze klanten in het algemeen gebruiken of vanuit welke regio’s onze website wordt geraadpleegd. Deze informatie helpt ons om ons bestaande aanbod continu te optimaliseren en nieuwe functies en services te ontwikkelen.

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerkingen is artikel 6 lid 1 onder f AVG (belangenafweging op basis van onze hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen).

3.8 Verwerking voor doeleinden waarvoor toestemming is gegeven

Indien je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, weegt de rechtsgrond van de gegevensverwerkingen voor deze doeleinden zwaarder dan jouw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AGV).

Intrekking van toestemmingen

Volgens artikel 7 lid 2 AVG heb je altijd het recht om een eenmaal aan ons verleende toestemming in te trekken. Het gevolg daarvan is dat wij de gegevensverwerking, die gebaseerd was op deze toestemming, niet langer zullen voortzetten. Door het intrekken van jouw toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking, die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden, niet aangetast.

 

4. Webanalyse

4.1. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics, die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies met een geldigheidsduur van 14 maanden, om uw toegangsgegevens bij het bezoek aan onze website vast te leggen. In opdracht van ons worden de toegangsgegevens door Google samengevat tot pseudonieme gebruikersprofielen en overgedragen aan een Google-server in de VS. Eerst wordt jouw IP-adres geanonimiseerd. Wij kunnen daarom niet vaststellen, welke gebruikersprofielen bij een bepaalde gebruiker horen. Aan de hand van de door Google vastgelegde gegevens kunnen wij dus niet identificeren of vaststellen, op welke manier je onze website gebruikt. Voor het geval dat persoonsgegevens daarbij bij wijze van uitzondering worden overgedragen naar de VS, heeft Google zich bovendien onderworpen aan het EU-US-privacy Shield. Daarmee heeft Google zich verplicht om het Europese privacybeleid en het hier geldende niveau van gegevensbescherming ook te waarborgen in het kader van de gegevensverwerking die plaatsvindt in de VS.

In opdracht van ons zal Google gebruik maken van de informatie die met behulp van de cookies wordt verkregen, om het gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige diensten voor ons te verlenen die gekoppeld zijn aan het gebruik van de website en het internet. Meer informatie hierover vindt u ook in de privacyverklaring van Google Analytics.

Je kunt altijd bezwaar maken tegen de webanalyse door Google. Daarvoor heb je meerdere mogelijkheden:

 1. Je kunt jouw browser zo instellen, dat de cookies van Google Analytics worden geblokkeerd.
 2. Je kunt jouw Google-advertentieweergave-instellingen bij Google aanpassen.
 3. Je kunt een deactiveringscookie opslaan, door hier te klikken: Google Analytics deactivieren.
 4. Je kunt de door Google onder https://www.google.com/settings/ads/plugin ter beschikking gestelde deactiverings-plug-in installeren in jouw browsers Firefox, Internet Explorer of Chrome (deze variant functioneert niet op mobiele apparaten).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f DSGVO (belangenafweging op basis van ons legitiem belang bij de evaluatie van algemeen gebruiksgedrag).

4.2. Adobe Analytics

Wij maken ook gebruik van de webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture) van Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (“Adobe”). In opdracht van ons installeert Adobe daartoe cookies met een geldigheidsduur van 14 maanden voor het vastleggen van pseudonieme toegangsgegevens, zodat wij het gebruik van onze website op basis van de door Adobe opgestelde rapporten kunnen analyseren en regelmatig kunnen verbeteren. Voorafgaand aan de analyse wordt je IP-adres geanonimiseerd. Een rechtstreekse relatie tussen de IP-adressen en personen dient daardoor te worden uitgesloten. Voor de uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Adobe zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield.

Je kunt altijd bezwaar maken tegen de webanalyse door Adobe, door te klikken op de buttons “afmelden” onder https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder f AVG (belangenafweging op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de analyse van het algemene gebruikersgedrag).

5. Online reclame

In verband met de Online Shop van Little Ace maken wij gebruik van verschillende partner-advertentienetwerken, om reclame gebaseerd op jouw interesses ook te kunnen laten weergeven op externe websites. Daarvoor hebben wij verschillende technologieën in de Online Shop van Little Ace geïntegreerd, die een herkenning mogelijk maken (zoals via een cookie die bij een bezoek aan de shop is geïnstalleerd en later herkend wordt). Daarbij geven wij aan onze partners nooit gegevens door waarmee zij jou rechtstreeks kunnen identificeren. De partners ontvangen dus geen namen of contactgegevens, maar enkel en alleen bepaalde identificatiecodes, waardoor een hernieuwde identificatie mogelijk wordt gemaakt. Dit maakt het voor ons en onze partners mogelijk dat gebruik wordt gemaakt van reclame, die gebaseerd is op onze inschatting van jouw interesses. Je krijgt daarom ook op websites uit ons partnernetwerk reclame te zien voor producten of productcategorieën, waarvoor je eerder belangstelling hebt getoond in onze shop of waarvan wij denken dat deze interessant voor je zou kunnen zijn.

De rechtsgrond voor de hierna beschreven gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 onder f AVG (belangenafweging op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het reclame maken voor onze producten gebaseerd op uw interesses).

Je hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies van derden, die gebruikt worden om de hierna vermelde gegevensverwerkingen om te zetten, te verhinderen door dit in te stellen in je browser (zoals beschreven in punt 2.2). De onderstaande beschrijvingen bevatten bovendien meer mogelijkheden voor bezwaar. Wij maken je erop attent dat wij af en toe mogelijk samenwerken met partners die hierna niet worden opgesomd.

5.1. Bing Ads

Onze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, om je advertenties te laten zien die voor jou relevant zijn. Door het gebruik van deze technologieën is het mogelijk dat Microsoft en zijn partner-websites advertenties kunnen schakelen op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De daarmee verbonden toegangsgegevens kunnen door Microsoft voor analyse worden overgedragen aan een server in de VS en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Microsoft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield ingelicht.

Wanneer je niet wilt dat Microsoft jouw toegangsgegevens op deze manier verwerkt, kun je weigeren dat de daarvoor noodzakelijke cookies van derden worden geïnstalleerd. Bovendien kun je verhinderen dat Microsoft deze gegevens vastlegt en verwerkt, door onder de volgende link: https://choice.microsoft.com/opt-out bezwaar daartegen te maken. Meer informatie over gegevensbescherming en over de gebruikte cookies bij Microsoft en Bing Ads vindt u op de website van Microsoft onder https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

5.2. Facebook

Onze websites maken voor marketingdoeleinden gebruik van zogenaamde conversion- en retargeting-tags (ook “Facebook-Pixel” genaamd) van het sociale netwerk Facebook, een dienst van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (“Facebook”). Wij maken gebruik van Facebook-Pixel, om het algemene gebruik van onze websites te analyseren en de effectiviteit van Facebook-reclame te onderzoeken (“conversion”). Bovendien maken wij gebruik van de Facebook-Pixel om aan de hand van jouw interesse voor onze producten gepersonaliseerde reclameboodschappen onder jouw aandacht te brengen (“retargeting”). Daarvoor verwerkt Facebook gegevens, die de dienst via cookies en soortgelijke technologieën verzamelt op onze websites.

De daarmee verbonden gegevens kunnen door Facebook voor analyse worden overgedragen aan een server in de VS en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield.

Indien je lid bent van Facebook en je Facebook via de privacy-instellingen van jouw account toestemming hebt gegeven, kan Facebook bovendien de informatie, die bij ons over jouw bezoek is vastgelegd, koppelen aan jouw ledenaccount en gebruiken voor de doelgerichte schakeling van Facebook-Ads. De privacy-instellingen van jouw Facebook-profiel kun je altijd inzien en wijzigen. Wanneer je geen lid bent van Facebook kun je verhinderen dat Facebook je gegevens verwerkt, door op de externe TrustArc opt-out-website de deactiverings-knop voor de aanbieder “Facebook” aan te klikken.

Wanneer je de gegevensverwerking door Facebook deactiveert, zal Facebook alleen nog algemene Facebook-Ads weergeven, die niet worden uitgekozen aan de hand van informatie die over jou is vastgelegd. Nadere informatie hierover vind je in de gegevensrichtlijn van Facebook.

5.3. Google Adwords en Adwords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de diensten “AdWords Conversion-Tracking” en “AdWords Remarketing” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Door middel van “AdWords Conversion-Tracking” worden door ons gedefinieerde klantacties vastgelegd (zoals bijvoorbeeld het klikken op een advertentie, opgevraagde pagina’s, downloads) en geanalyseerd. Wij maken gebruik van “AdWords Remarketing” om je op partnerwebsites van Google gepersonaliseerde reclameboodschappen voor onze producten te laten zien. Allebei de diensten maken daarvoor gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. De daarmee verbonden gegevens kunnen door Google voor analyse worden overgedragen aan een server in de VS en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield.

Indien je gebruik maakt van een Google-account, kan Google al naar gelang de bij het Google-account opgeslagen instellingen jouw web- en app-browsegeschiedenis koppelen aan jouw Google-account en informatie uit jouw Google-account gebruiken voor het personaliseren van advertenties. Wanneer je niet wilt dat dit aan jouw Google-account wordt toegevoegd, is het noodzakelijk dat je bij Google uitlogt voordat je onze website opvraagt.

De verwerking van jouw gegevens voor gepersonaliseerde online-advertenties in het kader van het Google-reclamenetwerk kun je altijd deactiveren. Daarvoor bestaan meerdere mogelijkheden:

a) Je kunt jouw advertentie instellingen bij Google aanpassen onder https://www.google.nl/settings/ads.

b) Je kunt de gratis deactiverings-plugin van Google in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome installeren onder de link https://www.google.com/settings/ads/plugin (dit werkt niet bij browsers voor mobiele apparaten).

c) Bovendien kun je gepersonaliseerde advertenties van Google en van veel andere aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne “Your Online Choices” ook centraal deactiveren op de website http://www.youronlinechoices.eu deactiveren.

Houd er s.v.p. rekening mee, dat Google in het geval van deactivering van gepersonaliseerde advertenties aan jou alleen nog algemene advertenties toont, die niet zijn uitgekozen aan de hand van de toegangsgegevens die van jou zijn vastgelegd.

6. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Wij geven jouw gegevens in beginsel alleen door, wanneer:

 • Je volgens artikel 6 lid 1 onder a AVG je uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven;
 • Het doorgeven volgens artikel 6 lid 1 onder f AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden bestaat om aan te nemen dat je er een zwaarder wegend legitiem belang bij heeft wanneer jouw gegevens niet worden doorgegeven;
 • Wij volgens artikel 6 lid 1 onder c of e AVG wettelijk verplicht zijn om de gegevens door te geven, in het bijzonder wanneer wij verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een autoriteit;
 • Het doorgeven wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6 lid 1 onder b AVG noodzakelijk is voor de afwikkeling van contractuele relaties met jou of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst, die op jouw verzoek plaatsvinden.

Een deel van de in deze privacyverklaring beschreven gegevensverwerking kan in opdracht van ons door externe dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de in deze privacyverklaring genoemde dienstverleners kunnen dat vooral datacenters zijn die onze website en databanken opslaan en hosten, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden en consultancy bureaus.

Voor zover wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij de gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun taken. Jouw gegevens worden door de daarmee belaste dienstverleners verwerkt in het kader van de verwerking als bedoeld in artikel 28 AVG. Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig uitgekozen en fungeren als opdrachtgever. Zij zijn contractueel gebonden aan onze instructies, beschikken over adequate technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de rechten van de betrokken personen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Indien wij jouw gegevens buiten deze privacyverklaring om doorgeven aan een dienstverlener die gevestigd is in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij je eventueel separaat over deze omstandigheid en op welke concrete garanties de gegevensoverdracht is gebaseerd. Indien je als bewijs voor een passend niveau van gegevensbescherming kopieën van garanties wilt ontvangen verzoeken wij je vriendelijk, contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 1).

7. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Voor zover in deze privacyverklaring geen andere informatie wordt verstrekt, slaan wij je gegevens uitsluitend op zolang als dit voor de vervulling van onze contractuele of wettelijke verplichtingen of de doeleinden, waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld, noodzakelijk is of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben dat uw gegevens langer worden opgeslagen.

In alle andere gevallen wissen wij jouw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens, die wij moeten blijven bewaren om te voldoen aan de wettelijke bewaarperioden. In deze gevallen beperken wij echter de verwerking, dat wil zeggen dat jouw gegevens alleen nog worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wanneer jij jouw klantaccount bij Little Ace opzegt of opheft, zullen wij alle gegevens wissen die daar over jou zijn opgeslagen. Indien het om wettelijke redenen niet mogelijk of niet noodzakelijk is om jouw gegevens volledig te wissen, worden de betreffende gegevens beperkt voor de verdere verwerking. Normaal gesproken zijn je bestel- en betaalgegevens en eventuele verdere gegevens onderworpen aan wettelijke bewaarverplichtingen, die bijvoorbeeld voortvloeien uit het Nederlandse Wetboek en de Nederlandse belastingwet. Wij zijn daarom verplicht, deze gegevens maximaal tien jaar te bewaren.

Ook wanneer jouw gegevens niet onderworpen zijn aan een wettelijke bewaarverplichting kunnen wij het wissen van deze gegevens in de wettelijk toegestane gevallen achterwege laten en deze in plaats daarvan blokkeren. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen, waarbij wij de betreffende gegevens misschien nog nodig hebben voor de verdere contractuele afhandeling, de rechtsvervolging of de juridische verdediging. Ten aanzien daarvan zijn de wettelijke verjaringstermijnen maatgevend voor de duur van de blokkering.

8. Jouw gegevensbeschermingsrechten

Om de hierna beschreven wettelijke gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen kun je altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 1):

Je hebt altijd het recht om informatie aan te vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij zullen je in het kader van de informatieverstrekking uitleggen hoe jouw gegevens worden verwerkt en je een overzicht ter beschikking stellen van de gegevens die ten aanzien van jouw persoon zijn opgeslagen.

Indien de bij ons opgeslagen gegevens onjuist of niet meer up-to-date zijn, heb je het recht om deze gegevens te laten corrigeren.

Je kunt bovendien een verzoek indienen voor het wissen van jouw gegevens. Wanneer het op basis van andere wettelijke bepalingen bij wijze van uitzondering niet mogelijk is om de gegevens te wissen, dan worden deze geblokkeerd, zodat ze uitsluitend nog voor dit wettelijke doel beschikbaar zijn.

Bovendien kun je het verwerken van je gegevens laten beperken, bijvoorbeeld wanneer je van mening bent dat de door ons opgeslagen gegevens niet correct zijn.

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens, dat wil zeggen dat wij op jouw verzoek een digitale kopie toesturen van de door jou ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV te Den Haag, Nederland

9. Recht op intrekking en bezwaar

Wanneer je gebruik wilt maken van jouw onderstaande rechten op intrekking of bezwaar, volstaat een vormvrij bericht aan de hierboven in punt 1 vermelde contactgegevens.

Intrekking van toestemmingen

Volgens artikel 7 lid 2 AVG heb je altijd het recht om een eenmaal aan ons verleende toestemming in te trekken. Het gevolg daarvan is dat wij de gegevensverwerking, die gebaseerd was op deze toestemming, niet langer zullen voortzetten. Door het intrekken van je toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking, die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden, niet aangetast.

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Voor zover wij jouw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6 lid 1 onder f AVG verwerken, heb je volgens artikel 21 AVG het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw gegevens, indien daarvoor redenen aanwezig zijn die voortvloeien uit jouw bijzondere situatie of wanneer het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval heb je een algemeen recht van bezwaar, dat ook zonder opgave van redenen door ons wordt omgezet.

10. Gegevensbeveiliging

Wij zorgen voor adequate technische maatregelen om de beveiliging van de data te waarborgen, in het bijzonder om jouw gegevens te beschermen tegen gevaren bij de overdracht van gegevens en tegen het onbevoegd verkrijgen van kennis door derden. Dit wordt telkens aangepast in overeenstemming met de betreffende nieuwste stand van de techniek. Voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens die je op onze website hebt aangegeven, maken wij gebruik van transport layer security (TLS), die de door jou ingevoerde informatie versleutelt.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring incidenteel bewerken, bijvoorbeeld wanneer wij onze website aanpassen of wanneer de wettelijke of administratieve vereisten worden gewijzigd. Substantiële wijzigingen zullen wij vastleggen in deze privacyverklaring en indien noodzakelijk zullen wij onze klanten om toestemming vragen.

Status: 05.01.2019

Privacyverklaring voor de Little Ace Nieuwsbrief

Versie: 01/2019

1. Aanmelden

Wanneer jij je aanmeldt voor de Little Ace Nieuwsbrief, vragen wij jou de volgende verplichte informatie te verstrekken.

 • E-mailadres;
 • Geslacht/aanhef

Deze informatie hebben wij nodig om de Little Ace Nieuwsbrief te kunnen versturen en personaliseren.

Wij gebruiken je vrijwillige gegevens ook om de Little Ace Nieuwsbrief te personaliseren. Je kunt je in het kader van gezamenlijke acties eventueel ook abonneren op de Little Ace Nieuwsbrief via een actiepartner. In dat geval ontvangen wij jouw gegevens van de actiepartner via wie jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Om misbruik van e-mailadressen te voorkomen, vragen wij je in de regel automatisch per e-mail om je registratie te bevestigen (dubbele opt-in procedure). Je registratie en, indien van toepassing, je bevestiging wordt geregistreerd, waarbij ook het gebruikte IP-adres wordt gedocumenteerd voor verificatiedoeleinden.

2. Afmelden

Je kunt je te allen tijde afmelden voor de Little Ace Nieuwsbrief. Om af te melden kun je bijvoorbeeld de afmeldlink gebruiken in elke Little Ace Nieuwsbrief en in het contactformulier.

3. Personalisatie

Elke Little Ace Nieuwsbrief bevat een willekeurig toegewezen identificatiecode. Op basis van deze identificatiecode kunnen wij vastleggen of en wanneer een nieuwsbrief is geopend en op welke links is geklikt. Op basis daarvan worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gevormd. Wanneer je in de nieuwsbrief op een link klikt, combineren wij dit gebruikersprofiel door middel van cookie-technologie ook met de gepseudonimiseerde gebruikersprofielen die bij het gebruik van de Little Ace Online Shop ontstaan (bijv. surf- en winkelgedrag). Wij gebruiken deze gepseudonimiseerde informatie voor de uniforme personalisatie van onze nieuwsbrief en van de Little Ace Online Shop, zodat wij je bijvoorbeeld in de nieuwsbrief aanbiedingen kunnen doen die passen bij de producten die je in de Online Shop zoekt.

Indien je een Little Ace klantaccount hebt of bij ons met hetzelfde e-mailadres iets hebt gekocht, kunnen wij de gegevens die voor jouw Little Ace klantaccount of het gebruikte e-mailadres zijn opgeslagen (bijvoorbeeld bestelgegevens, inhoud van verlanglijstjes, winkelwagen) direct gebruiken om de kwaliteit van de personalisatie te verhogen.

Je wilt niet dat wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen toezenden?

Indien je niet wilt dat wij jouw gegevens gebruiken voor personalisatie, zoals hierboven beschreven, kun jij je te allen tijde afmelden voor de Little Ace Nieuwsbrief. We zullen dan de gegenereerde gebruikersprofielen verwijderen. Om af te melden kun je bijvoorbeeld de afmeldlink gebruiken in elke Little Ace nieuwsbrief en in het contactformulier.

4. Gebruik van dienstverleners voor de nieuwsbrief

Voor de verwerking van de gegevens die worden beschreven in deze privacyverklaring gebruiken wij technische dienstverleners. Het doorgeven van jouw gegevens aan een dienstverlener vindt plaats volgens onze instructies in het kader van gegevensverwerking.

5. Rechtsgronden en andere belangrijke privacyverklaringen

De rechtsgrond voor de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

Informatie over jouw rechten op het gebied van gegevensbescherming en andere belangrijke mededelingen vind je in de algemene privacyverklaring die in aanvulling hierop geldt.


De waardering van littleace.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 46 reviews.
× Hoe kan ik je helpen?