Stappenplan retourneren:

 
1. Lees onderstaande informatie over het herroepingsrecht.
2. U dient binnen de termijn van 14 dagen uw retour aan te melden via telefoon of e-mail.
3. U krijgt van ons een e-mail terug met daarin het retour adres en eventueel nuttige informatie.
4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 
5. Wij vragen u de goederen als (brievenbus)pakket terug te sturen, dus voorzien van track & trace. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zich niet houden hieraan. Mocht een pakket kwijtraken en er kan geen track & trace overlegd worden, dan wordt er niet overgegaan tot terugbetaling. Kosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening.
6. Retouren die niet middels deze weg teruggestuurd worden, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Herroepingsrecht

1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Met uitzondering van gepersonaliseerde kleding en gepersonaliseerde accessoires of speciaal ontworpen items.

2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Little Ace, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

1. Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor terugbetaling.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Wij vragen u de goederen als (brievenbus)pakket terug te sturen, dus voorzien van track & trace. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zich niet houden hieraan. Mocht een pakket kwijtraken en er kan geen track & trace overlegd worden, dan wordt er niet overgegaan tot terugbetaling.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Indien u de geleverde producten binnen de herroepingstermijn zonder een uitdrukkelijke herroepingsverklaring aan ons retourneert, zien wij dit als een herroeping en gelden de gevolgen zoals hierboven uiteengezet.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan)
Little Ace
Gooisekust 49
1274 JC Huizen
E-mailadres: info@littleace.nl.
Telefoonnummer: 0623788201
Kvk-nummer: 85553239

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum (*)

Doorhalen wat niet van toepassing is.


De waardering van littleace.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 46 reviews.
× Hoe kan ik je helpen?